กลับมาที่เว็บไซต์นี้?

เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
(เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies)ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ e-Learning ศฝทส.สส.ทหาร

ข้อปฏิบัติในการใช้งานระบบ e-Learning

1. ระบบ e-Learning นี้ใช้สำหรับกำลังพล บก.ทท. และเหล่าทัพเท่านั้น

2. สำหรับสมาชิกใหม่ให้กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก โดยคลิกที่ปุ่ม "สมัครเป็นสมาชิก"

3. เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วจะได้รับข้อความ "Tried to send you an email but failed!" ไม่ต้องตกใจให้รอเวลาการยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก โดยผู้ดูแลระบบจะเข้ามาทำการยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่ในระหว่างเวลาราชการ คือ 9.00 น., 11.00 น., 13.00 น. และ 15.00 น.

4. หากมีปัญหาข้อขัดข้อง กรุณาติดต่อกลับ 02-5756640, 5831072 หรือผ่านทาง e-mail: micttc.rtarf@gmail.com